Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Hội Thánh

003. A2.Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

LỜI NÓI ĐẦU

Phần nầy chứa đựng những tư liệu mà tác giả xem là những đòi hỏi phổ thông và quan trọng nhất. Mang ý nghĩa như một “Bản tuyên ngôn cho người lãnh đạo Cơ- Đốc”. Chương đầu phát thảo những sự chuẩn bị và những nguyên tắc mà một người bình thường có thể thực hiện vai trò lãnh đạo cách phi thường. Đây là bản đồ chỉ đường do chính tác giả soạn khi hồi tưởng lại ba mươi lăm năm tích cực hoạt động trên khắp thế giới.

huanluyennguoilanhdao4 1210x739

A2.0 - A2.Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

MỤC LỤC
Lời nói đầu 
A2.1 - Trông Đợi Chúa
A2.2 - Nghe Tiếng Chúa 
A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa 
A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng 
A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép 
A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận 
A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm” 
A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng 
A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

Tác giả cố gắng đánh dấu những con đường vòng, những khúc quanh quẹo nguy hiểm và những chiếc cầu gãy để ngăn chận những người lãnh đạo Hội Thánh mới bước vào cuộc đua sẽ không trở thành những người bị loại bỏ trong cuộc chinh phục của chính mình. Những ai đi theo bản chỉ đường này, sẽ giữ được đức tin, sẽ hoàn tất cuộc đua, nhận được mão triều thiên của sự sống để gieo xuống nơi bệ chân của Chúa Jesus.

Từ chương A2.1 - A2.9, Cây gậy của người chăn bầy có thể được xem như đức tin của chúng ta.
Tài liệu này được dành cho những người lãnh đạo Hội Thánh, là người muốn ”...Luôn luôn ở trong công việc Chúa”. Những ai không được linh cảm như vậy chỉ phí thì giờ khi đọc mà thôi. Đối với những người lãnh đạo chân chính, là người muốn làm vinh hiển danh Đấng Christ bằng chính sự sống hoặc sự chết của mình thì bài học này sẽ đem đến sự khích lệ, sự soi sáng và sự hướng dẫn cần thiết để thành công.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13514 guests and no members online

Your Language