Album Thánh Ca

Có Chúa Jesus Có Cả Mọi Điều - Prosa Lan

Nào ai có biết tương lai về sau! Đời nhiều gian khó hay vui mừng đâu. Jesus Chúa biết tương lai ngày sau, xin Cha dìu dắt. Tạ ơn Cứu Chúa yêu thương đời con. Ngài đem con đến mé nước bình an. Tình Yêu Chúa kéo con thêm gần Cha, Năm tháng cũng không phai nhoà!

CoChuaJesusCoCaMoiDieuProsaLanEps003 Thumbnail QuangHarvest1280X720

Có Chúa Jesus Có Cả Mọi Điều | Sáng tácSophie Trần | Ca sĩ: Prosa Lan | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu |  www.quangharvest.com | Youtube: SongHyVongTV

Lyrics: Khi giông tố vây quanh, con sợ hãi trở nên yếu lòng. Và khi thử thách gian nan, con sờn nao. Chúa nắm lấy tay con, con dựa nương ở dưới bóng Ngài. Và Cha nâng bước chân con, con không sợ chi.

Điệp Khúc: Nào ai có biết tương lai về sau! Đời nhiều gian khó hay vui mừng đâu. Jesus Chúa biết tương lai ngày sau, xin Cha dìu dắt. Tạ ơn Cứu Chúa yêu thương đời con. Ngài đem con đến mé nước bình an. Tình Yêu Chúa kéo con thêm gần Cha, Năm tháng cũng không phai nhoà!

Out: Có Chúa Jesus, là có tất cả mọi điều.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10552 guests and no members online

Your Language