Album Thánh Ca

Mary Did You Know - Lê Nguyệt Anh

The blind will see. The deaf will hear. The dead will live again. The lame will leap. The dumb will speak. The praises of The Lamb. Mary, did you know that your Baby Boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your Baby Boy would one day rule the nations?

MaryDidYouKnowNguyetAnh1280x720

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết | Nguyên tác: Mary Did You Know | Singer: Lê Nguyệt Anh | Composer | Nhạc: Buddy Green | Lời: Mark Lowry | Arrange: David Boo | Lời Việt: Linh Thi | Produce by Amma | Video Karaoke: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV

Mary, did you know that your Baby Boy would one day walk on water? Mary, did you know that your Baby Boy would save our sons and daughters? Did you know that your Baby Boy has come to make you new? This Child that you delivered, will soon deliver you. Oh Mary, did you know.
Mary, did you know that your Baby Boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your Baby Boy would calm the storm with his hand? Did you know that your Baby Boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby. You kiss the face of God. Oh Mary, did you know.
The blind will see. The deaf will hear. The dead will live again. The lame will leap. The dumb will speak. The praises of The Lamb. Mary, did you know that your Baby Boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your Baby Boy would one day rule the nations? Did you know that your Baby Boy is heaven’s perfect Lamb? The sleeping Child you’re holding is the Great, I Am.

Mary! Nàng có biết rằng Ấu Nhi ra đời - một ngày sẽ đạp sóng biển khơi? Mary! Nàng có biết là Bé Thơ con nàng – sẽ là Cứu Tinh cho thế gian? Nàng có biết rằng Trẻ Thơ sinh ra sẽ làm đời nàng đổi mới? Con Thánh hôm nay nàng hạ sinh sẽ trở thành Đấng Cứu Tinh. Mary! Nàng có biết nhờ chính Con Trai nàng – người mù được nhận ánh linh quang? Mary! Nàng có biết rằng chính Con Trai nàng có quyền truyền cho giông bão tan? Nàng có biết rằng chính Con Trai nàng bằng lòng từ trời xuống thế? Và đôi má ngây thơ nàng hôn lên, như hôn Thiên Nhan Chúa Con?

Người mù được nhìn. Người điếc lắng nghe. Kẻ chết sẽ được hồi sinh. Người què vùng dậy. Người câm sẽ hát. Ngợi khen Chiên Con Chúa Cha! Mary! Nàng có biết rằng Bé Thơ con nàng – chính là Thiên Chúa của vũ trụ? Mary! Nàng có biết rằng Bé Thơ con nàng – sẽ là Cứu Tinh cho thế nhân? Nàng có biết rằng Bé Trai chính là Chiên Con chí thánh? Con Thánh trong tay nàng yên giấc là Thiên Chúa toàn năng!

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14329 guests and no members online

Your Language