Album Thánh Ca

Nguyện Chúa Thương Dùng Con - Daniel Thần

Được sống cho Chúa Giê-xu là hạnh phúc. Được vác thập giá theo Ngài là ân điển. Được đi bên Chúa, nương nhờ Ngài luôn luôn. Đường vác thập giá hiu quạnh và cô đơn. Đời lắm thử thách, khi buồn và khi vui. Nguyện Chúa thương xót, ở cùng và ban ơn.

NguyenChuaThuongDungConDanielThanEps91 Thumbnail QuangHarvest Updated1280x720

Nguyện Chúa Thương Dùng Con | Sáng tác: Daniel Thần | Ca sĩ: Daniel Thần | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Lạy Giê-xu dấu yêu, con thờ phượng chỉ duy Chúa thôi. Chỉ duy Ngài, Đấng yêu con và hằng thành tín. Lạy Giê-xu dấu yêu, con thờ phượng chỉ duy Giê-xu. Suốt cuộc đời mãi kính yêu và tôn thờ. Nguyện xin Thần Linh chứng cho lòng này, để con biết con thuộc về Chúa. Nguyện xin Thần Linh Chúa Cha dẫy đầy, để đời con nay được Chúa thương dùng luôn. Được nói về Chúa Giê-xu là niềm vui. Được sống cho Chúa Giê-xu là hạnh phúc. Được vác thập giá theo Ngài là ân điển. Được đi bên Chúa, nương nhờ Ngài luôn luôn. Đường vác thập giá hiu quạnh và cô đơn. Đời lắm thử thách, khi buồn và khi vui. Nguyện Chúa thương xót, ở cùng và ban ơn. Cậy sức thiêng Chúa, con hầu việc Cha luôn. Nguyện Chúa thương dùng con. Đụng chạm con Chúa ôi, xin đụng chạm tâm con Chúa ôi. Tấm lòng này cúi xin Cha Ngài biến đổi. Đụng chạm con Chúa ôi, xin đụng chạm tâm con Chúa ôi. Tấm lòng này cúi xin Cha Ngài thương dùng.
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1990 guests and no members online

Your Language