Album Thánh Ca

Ca Thương - Vân Thuyên

Ngài chẳng lìa con, bỏ con Chúa ơi... Nhưng hằng luôn xót thương. Và chờ đợi chúng con ăn năn quay về bên Chúa. Ngài nhìn những nước mắt rơi, những tâm hồn tan vỡ đau thương và khát khao trở về với Ngài.

CaThuongVanThuyenEps75 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Ca Thương | Sáng tác: Lê Anh Tuấn | Ca sĩ: Vân Thuyên | Hòa âm: Buu Bunong | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Trở về đây cùng Cha, lãng quên mọi tội lỗi vấn vương. Và ăn năn, nương dựa vào Đấng yêu thương. Tìm cầu Ngài mỗi sớm mai, hằng đêm chờ nghe tiếng Ngài. Tâm linh con yên lặng đợi trông nơi Ngài.
Ngài chẳng lìa con, bỏ con Chúa ơi... Nhưng hằng luôn xót thương. Và chờ đợi chúng con ăn năn quay về bên Chúa. Ngài nhìn những nước mắt rơi, những tâm hồn tan vỡ đau thương và khát khao trở về với Ngài.
.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13398 guests and no members online

Your Language