Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

08.Danh Xưng Của Sa-tan

08.DANH XƯNG CỦA SA TAN

    Bằng chứng Satan không phải là một ảnh hưởng, nhưng là một nhân vật được bày tỏ bằng các danh xưng chỉ cho hắn điều nầy không có nghĩa là Satan cũng có xương có thịt giống như con người, vì Satan thuộc thế giới thần linh, và không nghi ngờ gì cả hắn có thể hiện thành hình người trông thấy được. Tuy nhiên, thịt và huyết không thể nào tạo thành con người thành nhân tính. Thịt và huyết chỉ là cái nhà để nhân tính cư ngụ, khi thân thể chúng ta bị đặt vào mộ phần thì nhân tính vẫn cứ sống.

LamTheNaoDanhBaiSatan08

Kinh Thánh dùng rất nhiều tên khác nhau chỉ về Satan:

1/ Chữ SA TAN trong (I Sử Ký 21:1; I Timôthê 1:20), có nghĩa là ”ĐẠI TỬ THÙ” (I Phierơ 5:8) hắn là kẻ thù chí tử của Đức Chúa Trời và loài người.

2/ Chữ MA QUỶ chỉ xuất hiện trong tân ước, không có trong cựu ước (Mathiơ 13:39; Giăng 13:2; Gia cơ 4:7), Ma quỷ là kẻ kiện cáo anh em (Khải Huyền 12:10).

3/ Satan còn gọi là CON RỒNG (Khải Huyền 12:8), có nghĩa là con rắn hay khủng long biển.

4/ Các tên khác của Satan là “CON RẮN“ (Sáng Thế Ký 3:1; Khải Huyền 12:9; 20:3), BÊ ÊN XÊ BUN (Mathiơ 10:25; Mác 3:22; Luca 11:15-19), LUXIPHE (Êsai 14:12); QUỶ DỮ (Mathiơ 13:19; Êphêsô 6:16); QUỶ CÁM DỖ (Mathiơ 4:3-11); THẦN CỦA ĐỜI NẦY (II Côrinhtô 4:4); VUA CẦM QUYỀN CHỐN KHÔNG TRUNG (Êphêsô 2:2); VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN NẦY (Giăng 12:31).

    Tất cả các danh xưng nầy đều có ý nghĩa và ám chỉ về quyền lực cũng như công việc hoặc cá tính của Satan. Trong Khải Huyền 12:9, chúng ta thấy rằng Satan lớn đến nỗi nó lừa dối mọi quốc gia và mọi cấp chính quyền ngày nay. Trong Mathiơ 13:38-39, chúng ta thấy Satan nắm giữ toàn thể thế giới này.

    Dĩ nhiên điều này ám chỉ về người thế gian chưa được sanh lại, hãy chú ý những chữ “RUỘNG LÀ THẾ GIAN. HẠT GIỐNG LÀ CON CÁI CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG, CÒN CỎ DẠI LÀ NGƯỜI THEO QUỶ SA TAN, KẺ THÙ GIEO CỎ DẠI VÀO LÚA CHÍNH LÀ SA TAN“. Vì thế gia đình nhân loại đều thuộc về con cái Satan. Trong Hêbơrơ 2 :14 cũng nói về Satan có quyền trên sự chết.

    Dĩ nhiên, điều này đã bị đánh bại khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, nhưng hiện tại Satan vẫn còn sử dụng một số quyền hạn nào đó trong lãnh vực này. Tuy nhiên khi chúng ta đứng trong quyền năng của Chúa Jêsus, và ẩn giấu trong dòng huyết quí báu của Ngài, thì chúng ta có thể đắc thắng kẻ ác.

Tuy nhiên khi chúng ta đứng trong quyền năng của Chúa Jêsus, và ẩn giấu trong dòng huyết quí báu của Ngài, thì chúng ta có thể đắc thắng kẻ ác.

{jcomments on}

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12707 guests and no members online

Your Language