Nào Bước Cùng Giê-xu - Catherine Ngọc Bé

Nào Bước Cùng Giê-xu - Catherine Ngọc Bé

"Nào bước cùng Giê-xu, đồng hành với Chúa suốt đàng. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Hằng ngày hằng giây phút. Dọc đường về thiên quốc. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Đồng hành với Chúa suốt đàng."

NaoBuocCungJesusNgocBeEps48 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Nào Bước Cùng Giê-xu | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics:  Nào bước cùng Giê-xu, hằng ngày hằng giây phút, dọc đường về thiên quốc. Nào bước cùng Giê-xu, đồng hành với Chúa suốt đàng. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Hằng ngày hằng giây phút. Dọc đường về thiên quốc. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Đồng hành với Chúa suốt đàng.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13450 guests and no members online

Your Language