Tiếng Gọi - Vân Thuyên

Tiếng Gọi - Vân Thuyên

"Tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, rao truyền tình yêu thương khắp nơi. Đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhơ lòng trắng trong ngay. Tình yêu bao la của Ngài, nào chi ví sánh bằng. Vì yêu nhân gian, Ngài chịu hy sinh tại Gô-Gô-Tha."

TiengGoiVanThuyenEps40 Thumbnail QuangHarvest1280X720

Tiếng GọiLời Việt: Mỹ Dung | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu, không còn lo lắng. Dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng. 1.Tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, rao truyền tình yêu thương khắp nơi. Đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhơ lòng trắng trong ngay. Tình yêu bao la của Ngài, nào chi ví sánh bằng. Vì yêu nhân gian, Ngài chịu hy sinh tại Gô-Gô-Tha. Đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Giê-xu. Mừng vui khi biết Chúa yêu thương và muốn con hầu việc Ngài.

2. Bao cơ hội trôi qua hỡi anh, sao còn chần chờ chi? Trở về. Giê-xu chờ dang tay đón anh kìa, mau tin nhận Giê-xu, Ngài đổi thay anh. Tình yêu bao la của Ngài, nào chi ví sánh bằng. Vì yêu anh nên Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha. Dầu anh ra sao chẳng màng, tình yêu Giê-xu lấp đầy. Ngài gọi anh hãy mau dâng ngay đời sống cho Ngài bây giờ. Tình yêu bao la của Ngài, nào chi ví sánh bằng. Vì yêu anh nên Ngài chịu hy sinh tại Gô-gô-tha. Dầu anh ra sao chẳng màng, tình yêu Giê-xu lấp đầy. Ngài gọi anh hãy mau dâng ngay đời sống cho Ngài bây giờ.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14341 guests and no members online

Your Language