Thắp Sáng Hy Vọng

C8.05 Hy Vọng Được Tìm Thấy Trong Ngợi Khen - Joyce Meyer

C8.05 Hy Vọng Được Tìm Thấy Trong Ngợi Khen - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

2Sử Ký chương 20 kể câu chuyện về một đạo quân đông đảo chống lại vua Giê-hô-sa-phát và quân đội Giu-đa. Dân chúng sợ hãi và họ biết quân địch đông hơn (xem 2Sử Ký 20:15). Bạn có bao giờ cảm thấy như thế chưa, hoặc hiện tại bạn đang cảm thấy như thế? Bạn có cảm thấy nan đề quá lớn nên bạn dễ dàng thất bại không? Vua Giê-hô-sa-phát được thông báo rằng cuộc chiến không phải của ông mà là của Chúa. Được trang bị bằng một lời từ Chúa, vua Giê-hô-sa-phát chuẩn bị một quân đội cho cuộc chiến.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Nhưng ông đã làm một việc rất khác cho cuộc chiến này. Thay vì xếp các chiến binh dũng mãnh nhất lên phía trước chiến tuyến như mọi người mong đợi ông làm, thì vua Giê-hô-sa-phát lại dành vị trí đó cho những người thờ phượng, 2Sử Ký 20:21 nói: ...Sau đó ông chọn các nam ca sỹ cho Chúa để ca ngợi Ngài vì Ngài là Đấng Thánh Khiết và uy nghiêm. Khi họ đi diễu hành trước quân đội thì họ kêu lên, “Cảm tạ Chúa, vì tình yêu Ngài còn đến đời đời.”

Vua Giê-hô-sa-phát bắt đầu cuộc chiến bằng lời ngợi khen. Thật là một bức tranh tuyệt vời - cả quân đội diễu hành vì cuộc chiến dưới ngọn cờ ngợi khen.

Kinh Thánh nói trong câu 22 rằng “Khi họ bắt đầu ngợi khen Chúa,” Chúa làm cho quân đội kẻ thù rối loạn. Thay vì đánh chống lại Giu-đa, những người này lại quay sang giết hại lẫn nhau trong sự hỗn loạn. Vừa lúc vua Giê- hô-sa-phát và đạo quân của ông tới và chứng kiến cảnh đó, thì kẻ thù đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Chúa đã đánh thắng cuộc chiến như Ngài đã hứa.

Tôi tin ma quỷ sẽ rối loạn khi chúng ta ngợi khen Chúa giữa những lúc lẽ ra chúng ta sợ hãi và than phiền. Ngợi khen và cảm tạ sẽ đánh bại ma quỷ.

Ngợi khen là một vũ khí quyền năng. Nó tuyên bố rằng bạn tin cậy Chúa và hoàn toàn lệ thuộc nơi Ngài. Đừng chờ cho hoàn cảnh thay đổi trước khi bạn nói ra những lời hy vọng. Tôi sẽ nói đơn giản thế này: Dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời bạn ngay bây giờ, đừng để bệnh tật hay nan đề hay mất mác, hay sợ rắc rối đe dọa ngăn trở bạn không ca ngợi Chúa. Hãy chọn kỹ những lời nói của bạn, hãy mở miệng và dạn dĩ công bố rằng Chúa là thành tín và bạn mong đợi điều tốt đẹp xảy ra trong đời bạn.

Rô-ma 4:20 nói ông Áp-ra-ham “vững tin hơn và ca ngợi Thượng Đế.” Điều tương tự xảy ra trong cuộc đời bạn khi bạn nói những lời ca ngợi - bạn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và được thêm sức bởi đức tin để chiến thắng mọi trở ngại mà bạn đang đối diện. Hãy đặt sự ca ngợi ở chiến tuyến đầu trong đời bạn!

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14259 guests and no members online

Your Language