Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh

Hương Thơm Thiên Cung - Lê Nguyệt Anh

HuongThomThienCungLeNguyetAnh1280x720 min

 
Amy Grant & Chris Eaton, David Dong, Lê Nguyệt Anh - Hương Thơm Thiên Cung | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com

Trời khuya thanh vắng mình cô đơn giữa đời. Hài Nhi Con Thánh Mẹ cưu mang đang yên giấc và Mari vẫn vượt muôn trùng. Thần Linh Cha Thánh tràn tâm hồn chọn lấy chính thân này, Người đến nơi dương trần. Đợi trông nơi Chúa cùng bao nhiêu ước nguyện rồi khi kinh hãi vì đang mang thân Chúa. Người nhân gian ghét khinh, kết tội và Mari vẫn đơn chiếc và u hoài. Chúa luôn bên người, Chúa luôn đi cùng.
Hương thơm thiên cung tràn dâng khắp nơi nơi. Ngài luôn ở bên con hằng ngày. Phước thiêng từ trời. Hương thơm thiên cung, Ngài như ánh ban mai làm tươi mới bao tâm hồn cần Ngài. Thánh thay diệu kỳ! Tình Cha bao la.

Do you wonder as you watch my face. If a wiser one should have had my place? But I offer all I am. For the mercy of your plan. Help me be strong, help me be, help me. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me, breath of heaven. Breath of heaven, light up my darkness. Pour over me your holiness for you are holy. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me, breath of heaven. Breath of heaven, light up my darkness. Pour over me your holiness for you are holy. Breath of heaven, breath of heaven, breath of heaven.

Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. [Ê-sai 7:14]
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4688 guests and no members online

Your Language