Tình Yêu Chúa Đến - Hồ Minh Mẫn

Tình Yêu Chúa Đến - Hồ Minh Mẫn

TinhYeuChuaDen HoMinhManhAlbum1280

Trần Nhật Thanh | Hồ Minh Mẫn | Tình Yêu Chúa Đến | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com
 
Tình yêu Jesus đã đến với tâm hồn con, làm đổi mới tâm linh khô cạn. Chúa Jesus là nguồn nước sống, tình yêu Chúa như dòng suối mát ngọt ngào. Ngày xưa con sống trong chốn tối tăm vực sâu, và Ngài đến đem con trở về. Nơi sa mạc đời con khô héo Ngài ban mưa phước ân tuôn tràn.
Jesus đã đến để cứu chính anh và tôi, Jesus đã đến, đến với thế gian lầm than. Từ nơi tăm tối, ánh sáng Chúa soi đường con, Chúa Jesus là người dẫn dắt, tình yêu Chúa đến chết thay tội lỗi con người.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7244 guests and no members online

Your Language