TT4 - Tính Dục Lành Mạnh Và Chữa Lành

TT4 - Tính Dục Lành Mạnh Và Chữa Lành - Tiến Sĩ Doug Weiss

tt04p4tinhduclanhmanhvachualanhdougweiss1280x720

TT4 - Tính Dục Lành Mạnh Và Chữa Lành - Sexual Wholeness And Healing - Tiến Sĩ Doug Weiss

Tiến sĩ Doug Weiss đứng đầu một trong những y viện lớn nhất tại Hoa Kỳ chuyên chữa cho những người ham mê tình dục, bị lạm dụng tình dục, và những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tính dục. Đức tin rất mạnh mẽ của ông với học vi cao trọng, ông dạy dỗ với uy quyền và mang lại sự tự do thuộc linh mà mọi người khắp nơi muốn nghe. Ông là một khách mời đặc biệt trên một số chương trình truyền hình, bao gồm Oprah và Good Morning America. Có thể bạn cần giúp đỡ, hoặc giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy những bài học này rất hữu ích, những bài học thay đổi cuộc sống.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tính Dục Lành Mạnh Và Sự Chữa Lành - Phần 1
Tính Dục Lành Mạnh Và Sự Chữa Lành - Phần 2
Tính Dục Lành Mạnh Và Sự Chữa Lành - Phần 3
Tính Dục Lành Mạnh Và Sự Chữa Lành - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14714 guests and no members online

Your Language