D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

d9ghinhokinhthanhmarilynhickey1280x720

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Spiritual Breakthrough - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

Tiến sĩ Marilyn Hickey được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ. Bà là một bộ trưởng, tác giả và nhà truyền tin. Cô thành lập Marilyn Hickey Ministries International. Cùng với con gái Sarah, Marilyn đồng dẫn chương trình truyền hình, Marilyn & Sarah. Cô đã viết một số cuốn sách, bao gồm, Dấu hiệu trên thiên đường, Tên của Chúa, Chữa lành hoàn toàn, Satan-chứng minh ngôi nhà của bạn, Con đường dẫn đến phép lạ của bạn và Phụ nữ của Lời nói. Cô có bằng Tiến sĩ Thần học của Đại học Oral Roberts.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D9.1 Học Thuộc Lòng Kinh Thánh
D9.2 Học Thuộc Lòng Kinh Thánh
D9.3 Bẻ Gẫy Lời Rủa Sả Trong Gia Tộc

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14304 guests and no members online

Your Language