F5 - Giảng Đạo Năng Động

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Mục Sư Brick Cliff

f55giangdaynangdongbrickcliff1280x720

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Dynamic Preaching - Mục Sư Brick Cliff

Tiến sĩ Brick Cliff là một nhà truyền giáo và giáo sư. Ông là Chủ tịch của các Bộ Tác động Thế giới Hiện nay (WIN). Ông cũng là Chủ tịch và Người sáng lập của Đại học Cơ đốc Quốc gia-2-Quốc gia, một trường cấp bộ dựa trên video. Cùng với vợ của mình, Beth, họ làm mục sư giảng dạy cho Nhà thờ Cross ở San Benito, TX. Ông có bằng Tiến sĩ Bộ từ Covenant Theological Seminary.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F5.1 Giảng Đạo Năng Động
F5.2 Giảng Đạo Năng Động
F5.3 Giảng Đạo Năng Động
F5.4 Giảng Đạo Năng Động
F5.5 Giảng Đạo Năng Động

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2223 guests and no members online

Your Language