B3 - Cựu Ước Lược Khảo

B3 - Cựu Ước Lược Khảo - Tiến Sĩ Gornon Smith

b3cuuuocluockhaochristophergornonsmith1280x720

B3 - Cựu Ước Lược Khảo - Old Testament Survey - Tiến Sĩ Gornon Smith

Từ Anh Quốc, mục sư Gornold Smith đã cộng tác nhiều năm vớI hộI thánh Assemblies of God và đạI học ICI. Ông là một trong những giáo sư quốc tế về Cựu Ước Lược Khảo.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

B3.1 Giới Thiệu Cựu Ước
B3.2 Thứ Tự Của Kinh Thánh Và Sự Sáng Tạo
B3.3 Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Và Sự Sa Ngã
B3.4 Tháp Ba-bên Và Ápraham - Khái Niệm Về Giao Ước
B3.5 Giô-sép - Môise - Bụi Gai Cháy Và Đấng Ta Là
B3.6 Sự Thờ Phượng Nơi Đền Tạm
B3.7 Giôsuê Và Các Quan Xét
B3.8 Đavít - Thể Thơ HyBáLai - Thi Thiên
B3.9 Solomon - Văn Chương Khôn Ngoan - Châm Ngôn - Gióp
B3.10 Làm Phu Tù Tại Babylon

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13827 guests and no members online

Your Language