E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Tiến Sĩ T. L. Osborn

e1noiketvoidangchristtommyleeosborn1280x720

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Christ Connection - Tiến Sĩ T. L. Osborn

Tiến sĩ T. L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E1.1 Chúa Jesus Gương Mẫu Của Chúng Ta
E1.2 Chúa Jesus Nguồn Cảm Hứng Của Chúng Ta
E1.3 Đáp Ứng Của Chúng Ta
E1.4 Hành Động
E1.5 Sự Đáng Tin Cậy Của Chúng Ta
E1.6 Tính Cách Hợp Pháp Của Chúng Ta
E1.7 Kinh Nghiệm

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13713 guests and no members online

Your Language