F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - Mục Sư John Bevere

f21tamlongcuachucvujohnbevere1280x720

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - The Heart Of Ministry - Mục Sư John Bevere

Mục sư John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International, một bộ cam kết phát triển những người theo Chúa Jesus không khoan nhượng, những người biến đổi thế giới của chúng ta. Ông là một diễn giả được quốc tế săn đón, nổi tiếng với cách tiếp cận Lời Chúa táo bạo và không khoan nhượng. Sách của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ và hàng triệu bản đã được bán ra, bao gồm Mồi của quỷ Satan, Thúc đẩy bởi sự vĩnh hằng, Dưới vỏ bọc, Không khoan nhượng, Kính sợ Chúa, Đập tan sự đe dọa và Phi thường.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F2.1 Tấm Lòng Trong Mục Vụ
F2.2 Tấm Lòng Trong Mục Vụ

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 125 Quốc Gia

We have 674 guests and no members online

Your Language