TT6 - Đời Sống Phước Hạnh

TT6 - Đời Sống Phước Hạnh - Mục Sư Robert Morris

tt06p1doisongphuochanhrobertmorris1280x720

TT6 - Đời Sống Phước Hạnh - The Blessed Life - Mục Sư Robert Morris

Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên. Ông có mục vụ giảng trên truyền hình hàng tuần ờ Hội thánh Gateway, với chương trình Đời Sống Phước Hạnh. Ông chia sẽ làm thế nào có được một đời sống được ban phước. Bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều phước hạnh cho cuộc sống của bạn.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 1
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 2
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 3
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 4
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 5
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 6
-M07 - Đời Sống Phước Hạnh 7

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14411 guests and no members online

Your Language