TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Tiến Sĩ David E. Sumrall

tt08p1vuotquasuphanboidavidsumrall1280x720

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Navigating Betrayal - Tiến Sĩ David E. Sumrall

Tiến sĩ David E. Sumrall là một mục sư, nhân vật phát thanh và người dẫn chương trình podcast. Ông là mục sư cấp cao của Nhà thờ Khen ngợi ở Manila, Philippines, được thành lập bởi Tiến sĩ Lester Sumrall vào năm 1954. David dẫn chương trình phát thanh hàng ngày Daily Devotions cùng với Mục sư Sumrall.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

M2.1 Vượt Qua Sự Phản Bội - Phần 1
M2.2 Vượt Qua Sự Phản Bội - Phần 2

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6083 guests and no members online

Your Language