D6 - Chiến Trường Tâm Linh

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Giáo Sư Dean Sherman

d6cuocchienthuoclinhdeansherman1280x720

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Spiritual Warfare - Giáo Sư Dean Sherman

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia. Bạn sẽ được học đề tài quan trọng nầy qua lối giảng dạy hết sức thực tế và vững vàng của giáo sư Sherman.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D6.2 Hiểu Rõ Chiến Trận Tâm Linh
D6.1 Nền Tảng Kinh Thánh Về Chiến Trường Tâm Linh
D6.2 Hiểu Rõ Chiến Trận Tâm Linh
D6.3 Cầu Nguyện Chiến Ðấu Và Các Cửa Ðịa Ngục
D6.4 Ðụng Trận Với Các Cửa Địa Ngục
D6.5 Thưc Thi Uy Quyền Trong Cộng Ðồng

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14090 guests and no members online

Your Language