D4 - Sự Phục Hòa

D4 - Sự Phục Hòa - Tiến sĩ A. R. Bernard

d4suphuchoaarbernard1280x720

D4 - Sự Phục Hòa - Reconciliation - Tiến Sĩ A. R. Bernard

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng như một nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rất hiếm có người như ông với đầy đủ uy tín nói về đề tài hòa giải giữa các sác dân và chủng tộc. Môn học nầy bàn sâu hơn vấn đề màu da và chủng tộc; ông diễn giải về nguồn gốc thiên nhiên và thuộc linh cũng như thiên mệnh.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D4.1 Phần Giới Thiệu
D4.2 Nguồn Gốc Và Vận Mệnh
D4.3 Sự Sợ Hãi
D4.4 Sống Một Cuộc Ðời Hoà Giải

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14229 guests and no members online

Your Language