C4 - Quyền Năng Của Sự Rao Giảng

C4 - Quyền Năng Của Sự Rao Giảng - Tiến Sĩ Reinhard Bonnke

c4truyengiangphucamreinhardbonnke1280x720

C4 - Quyền Năng Của Sự Rao Giảng -  Power Evangelism - Tiến Sĩ Reinhard Bonnke

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ. Hãy học biết những bí quyết của việc truyền giảng từ một trong những mục vụ có kết quả nhất trên thế giới ngày nay.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C4.1 Những Nhà Truyền Giảng Nóng Cháy
C4.2 Đại Mệnh Lệnh
C4.3 Quyền Năng Của Thánh Linh
C4.4 Tầm Quan Trọng Của Đại Mạng Lệnh
C4.5 Lửa Thánh Linh

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13927 guests and no members online

Your Language