C7 - Gây Dựng Hội Thánh Mới

C7 - Gây Dựng Hội Thánh Mới - Tiến Sĩ Jim Feeney

c7gaydunghoithanhmoijimfeeney1280x720

C7 - Gây Dựng Hội Thánh Mới - Church Planting - Tiến Sĩ Jim Feeney

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽKhám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C7.1 Khái Quát Về Gieo Trồng Hội Thánh
C7.2 Hội Thánh Ðịa Phương Trở Thánh Trung Tâm Huấn Luyện
C7.3 Những Người Phục Vụ Chuyên Môn Trong Hội Thánh
C7.4 Nhận Diện Một Ðội Hình Gieo Trồng
C7.5 Chuẩn Bị Và Gởi Ðội Ngũ Ra Ði

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9055 guests and no members online

Your Language