WW14 - Công Tác Của Đức Thánh Linh

WW14 - Công Tác Của Đức Thánh Linh - Tiến Sĩ Pat Harrison

ww14congtaccuaducthanhlinhpatharrison1280x720

WW14 - Công Tác Của Đức Thánh Linh - Ministry Of The Holy Spirit - Tiến Sĩ Pat Harrison

Tiến sĩ Pat Harrison sáng lập cơ quan Quốc Tế Faith Christian Fellowship, làm việc với 42 quốc gia. Công tác của bà gồm có truyền giáo, mở mang hội thánh, các trung tâm dạy Kinh Thánh, dạy nghề và các công tác thiện nguyện. Bà giảng dạy rất nhiệt thành về Đức Thánh Linh.

Pat Hagin-Harrison là một bộ trưởng và tác giả. Bà là người sáng lập Bộ Pat Harrison, được biết đến với chức vụ tiên tri về thân thể thức tỉnh của Đấng Christ trong những ngày cuối cùng này, nhấn mạnh đến tình yêu của Đức Chúa Trời và sống mỗi ngày nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cô cùng với chồng mình, Buddy, đồng sáng lập Faith Christian Fellowship International, một học bổng toàn cầu của các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và nhà thờ với nhiệm vụ kết nối quan hệ; trang bị cho họ để đạt được tầm nhìn mà Đức Chúa Trời đã ban, và trao quyền cho họ để bước đi trong số phận do Đức Chúa Trời ban cho của họ. Cô và chồng, Buddy, đã làm việc trong vài năm cho cha cô, Kenneth E. Hagin, người tiên phong và là người sáng lập ra phong trào từ đức tin. Cô đã viết những cuốn sách Tràn ngập Chúa Thánh Thần và Hành động cân bằng tuyệt vời.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 01
Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 02
Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 03
Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 04
Chức Vụ Của Đức Thánh Linh 05

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14183 guests and no members online

Your Language